مجوز ها

چرا مجوز های وب اپراتور در صفحه ای جداگانه قرار گرفته است ؟

از آنجا که مجوزهای وب اپراتور در فوتر این سایت درج شده است و تقریبا در تمامی صفحات سایت قابل مشاهده میباشد ، میزان قابل توجهی از سرعت لود صفحه را پایین می آورد.

همچنین گهگاهی سایت ساماندهی و اینماد به دلیل مشکلاتی دارای قعطی بوده که باعث بروز مشکلاتی در قالب سایت میشد.

لذا برای حل این مشکل، در صفحه ای جداگانه کد های مجوز را قرار دادیم و به صفحه مورد نظر لینک دادیم. این کار کمک بزرگی به سرعت بارگذاری صفحات ما کرده است.