ایمیل مارکتینگ

مهمترین رازهای ایمیل مارکتینگ (Email Marketing)

شش راز مهم ایمیل مارکتینگ از زمانی که بشر کاغذ را اختراع کرد و نوشتن را یاد گرفت، برای رساندن پیام خود به افراد دیگری که از محل سکونت او دور بودند، شروع به ارسال نامه کرد. با ظهور و پیشرفت تکنولوژی، ارسال نامه هم تغییر پیدا کرد و از ادامه مطلب…