تغییر آدرس دامنه در گوگل

آموزش تغییر آدرس دامنه سایت با استفاده از معیار های گوگل

چگونه می‌توان آدرس سایت را تغییر داد؟ ممکن است که قصد داشته باشید که سایت خود را به دامنه یا زیر دامنه جدید انتقال بدهید اگر قصد چنین کاری را دارید ، از ابزار تغییر آدرس دامنه در کنسول جستجوی گوگل استفاده کنید.ابزارتغییر آدرس دامنه سایت به شما کمک می‌کند تا آدرس های مورد نیاز انتقالی را برای فهرست URL های جدید ادامه مطلب…