استراتژی محتوا

استراتژی محتوا (content strategy) چیست ؟

قبل از اینکه در بازاریابی محتوا دست به قلم بردارید و شروع به نوشتن کنید ، باید زمانی را صرف انتخاب استراتژی مناسب برای محتوایتان کنید ، تا بتوانید از میزان انرژی و زمانی که در این راه میگذارید ، بیشترین بهره را ببرید. با ما تا پایان این مقاله ادامه مطلب…