چگونگی انتخاب یک موضوع خوب

?چگونگی انتخاب یک عنوان زیرکانه برای محتوا ?

یکی از مهمترین مسائل هم از نظر سئو و هم از نظر بازاریابی محتوا چگونگی انتخاب یک عنوان خوب برای محتوا میباشد. انتخاب یک  عنوان خوب هرچقدرم که زمانبر باشد ارزشمند است چرا که عنوان شما شخصیت نوشته ی شما را نشان خواهد داد. یک عنوان خوب باید دارای چه ادامه مطلب…