دامین آتوریتی

دامین آتوریتی DA و پیج آتوریتی PA چیست ؟معرفی سایت ایرانی با اتوریتی بالا

دامین آتوریتی Domain authority چیست؟ همانطور که میدانید وبسایت های زیادی در اینترنت فعالیت میکنند ؛ برخی خوب و برخی بهتر از دیگرانند .به معیار اندازه گیری قدرت ، شهرت ، یک وبسایت در تمام صفحات را دامین آتوریتی domain athurity یا به اختصار DA میگویند.   پیج آتوریتی Page ادامه مطلب…