مدیر بازاریابی محتوا

نقش و وظایف مدیر بازاریابی محتوا

مدیر بازاریابی محتوا نقشی کلیدی در پیشرفت یک تجارت از طریق محتوا و مطالب را دارد. پرکردن پست مدیریت بازاریابی محتوا نیازمند تلاشی فو‌ق العاده و زیاد است.جدای از این که این افراد باید نویسندگانی حرفه ای در زمینه‌ی تولید محتوا باشند ، باید توانایی مدیریت تمامی منابع خلاق یک ادامه مطلب…